GRĘŽINIAI GĖLAM VANDENIUI BEI ŠILUMINEI ENERGIJAI IŠGAUTI.
NUOTEKŲ SUTVARKYMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS.

PATARIAME, PROJEKTUOJAME, ĮRENGIAME!!!

UAB „Vandens gręžiniai“ Kirtimų g. 11, Vilnius.

Mob. tel. 8-650-89715, 8-699-92461
El. paštas info@vandensgreziniai.lt


Noriu sužinoti Noriu paklausti
Trumpai apie nuotekų šalinimą:
Buitinių nuotekų šalinimui naudojami septikai arba biologinio valymo įrenginiai. Septikai tinka tada, kai nėra kur dėti išvalytų nuotekų arba už kelių metrų bus nutiesti tinklai, į kuriuos būtų galima nuvesti nuotekas. Jų eksploatacinės sąnaudos gerokai didesnės nei valymo įrenginių.

Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai išvalo vandenį iki tokio lygio, kad jį būtų galima išleisti į paviršinius vandens telkinius ar į gruntą. Išleidžiant į gruntą, jei tam yra tinkamos geologinės sąlygos, grunte paklojamas specialus horizontalus filtras.

Septikai būna gelžbetonio ir plastmasiniai, valymo įrenginiai paprastai būna plastmasiniai.
Prieš rengiant, būtina išsiaiškinti sklypo geologinį pjūvį. Tam gręžiami 5 m gylio gręžiniai.
UAB „Vandens gręžiniai“ Kirtimų g. 11, Vilnius.